Usein kysytyt kysymykset

Miten osallisuustesti laskee tuloksen?
Testi vertaa hahmon ja käyttäjän vastausta jokaisen kysymyksen kohdalla. Mitä lähempänä vastaukset ovat toisiaan, sitä enemmän kysymyskohtaisia pisteitä hahmo saa. Lopuksi kaikkien kysymysten pisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan prosenttiarvoksi.

Mistä hahmojen tarinat ovat peräisin?
Kirjallisuusluettelo

Ganander, Christfrid. 1960. Mythologia Fennica. Helsinki: SKS.
Ganander, Kristfrid. Toim. Juha Pentikäinen. 2003. Mythologia Fennica. Jyväskylä: Gummerus.
Haavio, Martti. 1967. Suomalainen mytologia. Porvoo: WSOY.
Harva, Uno. 1948. Suomalaisten muinaisusko. Porvoo: WSOY.
Koski, Mervi. 2007. Suomalaisia haltijoita ja taruolentoja. Hämeenlinna: Karisto Oy.
Suomen kansan muinaisia metsästystaikoja. 2011/ 1891. Tallinna: Salakirjat.

Internetlähteet
Suomen Kansan Vanhat Runot. www.skvr.fi
Lainatut runot ja runonosat
Hiisi (osa runosta)
SKVR I2 867
Vetehinen
SKVR XIV 2510
KVR I4 1329
Mimerkki ja Tapio (osat runosta)
SKVR I2 1020

Kirjoittaja Saana Sandholm on tuusulalainen folkloristi ja sosiaalisen median asiantuntijana työskennellyt kulttuurisihteeri. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat suomalaisesta kansanperinteestä erityisesti mytologiset hahmot sekä loitsut. Sandholmin pro gradu –tutkielma käsitteli lemmenloitsuja.